HARTA ORAȘULUI  

harta navodari

   

Năvodari  

 
   

Starea civilă  

INFORMARE PRIVIND EVENIMENTELE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA: 13.02.2017 – 19.02.2017

PUBLICATII CASATORII 02.2017

INFORMARE PRIVIND EVENIMENTELE DE STARE CIVILĂ  ÎNREGISTRATE   ÎN PERIOADA: 15.04.2013- 21.04.2013
   

Compartiment Agricol  

vanzare teren

   

Taxe si Impozite Locale  

taxe impozite

   

Directia economica  

indicatori

   

anunt comisie

   

situatii lunare

   

situatii trimestriale

   

Urbanism  

deszapezire

   

Anunt  

anunt 2016

   

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

PROGRAM

Luni - Miercuri 8:30 - 16:30

Joi 8:30 - 18:30

Vineri 8:30 - 14:30

TELEFON: 0241 766 266

BAZA LEGALA

 • Ordonanta nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 290/2005;
 • H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 • Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin legea nr. 117/2006.
 • Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr.839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
 • Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
 • Legea nr.252/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor,eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
 • Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

ATRIBUTIILE S.P.C.L.E.P.

 • intocmeste ,tine evidenta si elibereaza certificate de stare civila;
 • inregistreaza actele si faptele de stare civila , precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil , in domiciliul si resedinta persoanei;
 • intocmeste si pastreaza registrele de stare civila;
 • intocmeste, completeaza, rectifica , anuleaza si reconstituie acte de stare civila;
 • actualizeaza Registrul National de Evidenta a Persoanelor;
 • furnizeaza datele necesare pentru actualizeaza Registrul National de Evidenta a Persoanelor;
 • constata contraventii si aplica sanctiuni;
 • primeste si solutioneaza cererile pentru   eliberarea actelor de identitate ;
 • primeste de la serviciile publice competente, cartile de identitate,cartile de alegator,, pe care le elibereaza solicitantilor
 • tine registre de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât si de parinte/reprezentant legal;
- certificatul de nastere, original si copie;
- actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, certificatul de divort/hotarârea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, în   cazul în care parintii sunt divortati, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (se achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, însotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost încredintat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situatia în care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, în conditiile legii.

Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamânt a parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.

Declaratia prevazuta poate fi data la ghiseu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, iar în situatiile în care parintele nu se poate prezenta la ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se afla.

Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Daca parintele/reprezentantul legall nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de nastere, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata în cererea de   eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
- fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al   solicitantului;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - de 7 lei (se achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

  

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere, original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- certificatul de divort/hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta,   original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (se achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

În cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si în situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A PRESCHIMBARII BULETINELOR DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere, original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- certificatul de divort/hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta,   original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (se achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI

    

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere, original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- certificatul de divort/hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (se achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate si cartea de alegator,in cazul deteriorarii;
- certificatul de nastere,original si copie;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- certificatul de divort/hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta,   original si copie;
- dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul in cazul in care se solicita eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a furtului celui detinut;
- un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar   ori diploma de absolvire a unei institutii de învatamânt, cu fotografie de data recenta, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (se achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE LA DOBANDIREA CETATENIEI ROMANE

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în   strainatate, original si 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrisi în certificatul constatator   care atesta dobândirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt îndrumati pentru clarificarea cetateniei catre   Ministerul Justitiei;
- certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu vârsta   mai mica de 14 ani, care dobândesc cetatenia româna împreuna cu parintii, original si copie (certificatele trebuie sa fie   eliberate de autoritatile române);
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau   act de identitate strain, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (se achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauza va preda permisul de sedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari pentru a fi remis structurii emitente împreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strainatate.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate în România;
- certificatul de nastere, original si copie;
- certificatul de casatorie, în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatul de divort/hotărârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- pasaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetateniei române, emis de   Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate, original si copie; pentru   pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si   copie;
- actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei   informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei (se achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII CETATENILOR ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR IN ROMANIA

     

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor români cu domiciliul în strainatate si resedinta în România;
- pasaportul, aflat în termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean român domiciliat în strainatate, original si copii   ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, precum si copii ale   acelorasi file ale pasaportului strain, pentru situatia în care solicitantul a intrat în tara cu un document de calatorie emis de o   autoritate straina;
- certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila române, original si copie;
- certificatul de divort/hotărârea de divorț definitiva și irevocabilă, după caz, original si copie;
- dovada adresei de reședință din România, original si copie;
- doua fotografii marimea ¾ cm, având la baza o banda alba de 7 mm;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu (se achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII CAND PERSOANA FIZICA NU POSEDA TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- 3 fotografii marimea 3x4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza;
- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui   de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei române, a adresei de domiciliu / adresei de   resedinta, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu (se achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;
- actul de identitate al solicitantului;
- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
- declaratia gazduitorului.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cerere, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA NASTERII


Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. Navodari.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

   a) 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

   b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

   Înregistrarea naşterii se face în baza următoarelor documente:

   a) certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip;

   b) actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;

   c) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;

   d) declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.

 

Dată în faţa noastră

Ofiţer de stare civilă delegat,

     Semnătura          

........………..............

Nr. ……. din

D E C L A R A Ţ I E

 

 

   Subsemnatul ............................., născut la data de ..............……….. în ......................, judeţul ...................………., domiciliat în .……………......................, str. ......................., nr........, bl. ........., sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul .........………………., posesor al actului de identitate seria ....nr..........prin prezenta recunosc ca fiind al meu copilul ..............., născut la .................... de către ....................……….., şi doresc să-mi/să poarte numele de familie....................

 

 

   Data ...................                                                                              Semnătura

                                                                                                      .....................

 

 

   Subsemnata ......……............................................. sunt de acord ca fiul meu/fiica mea, născut(ă) la data de …………................. în ………...................., judeţul ......................, din relaţiile mele cu numitul ................., să fie recunoscut(ă) de acesta şi să poarte numele de familie ............................. .

 

 

   Data ................                                                                              Semnătura

                                                                                                     .......................

În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare documentele prevăzute anterior, precum şi următoarele:

   a) paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;

   b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate, după caz.

 

În cazul în care pãrinţii au domicilii diferite, pãrintele care declarã naşterea va da o declaraţie cu privire la domiciliul copilului.

 

Ofiţerul de stare civilă,                                                       

Semnătura ……..

 

Data ............                                            

 

DECLARAŢIE

 

 

Subsemnatul(a) ……………………… , fiul/fiica lui ……………… şi al lui ……………….., născut(ă) la data de ………………. , în localitatea …………………………… str. ……………………..……, nr. ………, et. ……, apt. …………………, judeţul/sectorul …………, posesor/posesoare al/a C.I./paşaport …………………. , declar că, domiciliul copilului meu (nume, prenume) …………………………………….., fiul/fiica lui ………………..…… şi al lui ………………..……, născut(ă) la data de ………….……, în …..……………….. judeţul/sectorul ………………………..….., este în localitatea …..……………………………… str. …………………………, nr. …, et. …., apt. ……, judeţul/sectorul ……………..….. .

 

 

Data,                                                                   Semnătura,

 

În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel declarat, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

Dacã pãrinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie al copilului, instanţa de tutelã hotãrãşte numele copilului şi comunicã de îndatã hotãrârea rãmasã definitivã la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale competent/ă să înregistreze naşterea.

ELIBERAREA EXTRASELOR MULTILINGVE ALE ACTELOR DE STARE CIVILA

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, aprobate prin H.G. nr. 727/2013, extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naştere, căsătoria sau decesul persoanei, au aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă sunt utilizate exclusiv în faţa autorităţilor străine din state părţi ale Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

Documentele de referinţă se eliberează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă:

- cerere tip

- actul de identitate - copie si original

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CASATORIEI

 1. certificate de nastere - in original si copie
 2. certificate medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori)
 3. actele de identitate ale sotilor, original si copie, valabile la data depunerii actelor si la data incheierii casatoriei (cel putin unul dintre solicitanti sau aiba domiciliul sau resedinta in localitatea unde se oficiaza casatoria)
 4. dupa caz - sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila-in original sau certificatul de deces in cazul desfacerii casatoriei prin decesul unuia dintre soti ( in original si copie )

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

Nota

 • decesul se declara la unitatea administrativ teritoriala ( primaria ) unde s-a produs in termen de 3 zile de la deces ; in caz de moarte violenta declararea decesului se face in termen de 48h.
 • inregistrarea decesului peste termenele mentionate se face numai cu aprobarea parchetului.

Acte necesare

 1. certificatul medical constatator al decesului;
 2. certificatul de naştere şi căsătorie al persoanei decedate;
 3. actul de identitate al persoanei decedate;
 4. buletinul de identitate al persoanei care declară decesul.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

Conform legii, livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii lor legali.

Livretul de familie se elibereaza:

 • cu ocazia oficierii casatoriei;
 • la cerere, pe baza datelor din urmatoarele documente:
 1. certificatul de casatorie;
 2. actele de identitate ale sotilor;
 3. certificatele de nastere ale copiilor;
 4. certificatul de deces al unuia dintre soti sau copii;
 5. hotararile judecatoresti de desfacere a casatoriei prin divort;
 6. acte care atesta modificarea relatiilor de autoritate parentala incredintare sau plasament familial al copiilor si, dupa caz, adoptia copiilor.

Actualizarea datelor din livretul de familie (in cazul nasterii unui copil, decesului unei persoane din familie, schimbarii numelui sau a prenumelui ) este obligatorie si se face la cererea reprezentantului familiei, de catre serviciul de stare civila a consiliului local in a carui raza teritoriala are domiciliul reprezentantul familiei.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA CA URMARE A PIERDERII,DISTRUGERII,DETERIORĂRII SAU FURTULUI

 1. certificatele de stare civilă se eliberează pe baza cererii solicitantului, personal sau pe bază de procură specială de la locul de domiciliu al solicitantului sau de la locul unde se află în păstrare registrele de stare civilă.
 2. eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusă taxei de timbru.
 3. prevederile art.62 lit.”j” din legea nr.119/1996 stabilesc că pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Extras din legea nr.677 din 21 noiembrie 2001 publicata in monitorul oficial al romaniei, partea i nr.790 din 12.12.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

   
© Primaria Navodari
Our website is protected by DMC Firewall!