HARTA ORAȘULUI  

harta navodari

   

Năvodari  

 
   

Starea civilă  

INFORMARE PRIVIND EVENIMENTELE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA: 13.02.2017 – 19.02.2017

PUBLICATII CASATORII 02.2017

INFORMARE PRIVIND EVENIMENTELE DE STARE CIVILĂ  ÎNREGISTRATE   ÎN PERIOADA: 15.04.2013- 21.04.2013
   

Compartiment Agricol  

vanzare teren

   

Taxe si Impozite Locale  

taxe impozite

   

Directia economica  

indicatori

   

anunt comisie

   

situatii lunare

   

situatii trimestriale

   

Urbanism  

deszapezire

   

Anunt  

anunt 2016

   

Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de promovare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante

primaria-navIn conformitate cu prevederile Art.58, alin.(2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si Art.140-143 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de conducere vacante:

           1. Sef Birou – Biroul Juridic-Contencios-Administratie Publica Locala, din cadrul Directiei Juridice-Contencios-Administratie Publica Locala-Achizitii Publice,

           2. Sef Serviciu – Serviciul ordine si liniste publica-paza-interventie, din cadrul Directiei Politia Locala,

           3. Sef Serviciu – Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat, din cadrul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat.

Concursul de promovare se organizeaza la sediul Primariei orsului Navodari, judetul Constanta in data de 23 februarie 2017, ora 10 - proba scrisa. Interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, la sediul Primariei orasului Navodari.

Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii publice de conducere va conţine în mod obligatoriu:


  a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG.nr.611/2008;
  b) copia actului de identitate;
  c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
     d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
     e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
  f) cazierul administrativ.

Conditii de participare la concurs:

  1. Pentru functia publica de Sef Birou – Biroul Juridic-Contencios-Administratie Publica Locala, din cadrul Directiei Juridice-Contencios-Administratie Publica Locala-Achizitii Publice:

            - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice, specializarea drept,

            - studii de Top of FormmasterBottom of Format sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

            - sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I,

            - sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului,

            - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 2 ani,

            - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

  1. Pentru functia publica de Sef Serviciu – Serviciul ordine si liniste publica-paza-interventie, din cadrul Directiei Politia Locala:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice,

            - studii de Top of FormmasterBottom of Format sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

            - sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I,

            - sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului,

            - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 2 ani,

            - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii,

            - curs formare initiala de Politist local.


  1. Pentru functia publica de Sef Serviciu - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat, din cadrul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice,

            - studii de Top of FormmasterBottom of Format sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

            - sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I,

            - sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului,

            - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 2 ani,

            - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii,

- curs de formare profesionala in domeniul administratiei publice privind controlul managerial intern.Top of FBottom of Form

BIBLIOGRAFIE

la concursul din data de 23 februarie 2017 (proba scrisa)

1. Pentru functia publica de Sef Birou – Biroul Juridic-Contencios-Administratie Publica Locala, din cadrul Directiei Juridice-Contencios-Administratie Publica Locala-Achizitii Publice:

 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

3. Codul Civil : Cartea a - III- a : Titlul II, III, VI, VII, VIII

                         Cartea a - V - a : Titlul II, III, IV, V, VI, VII, VIII si IX

                         Cartea a - VI - a : Titlul I, II si III

4. Codul de Procedura Civila

 

 

2. Pentru functia publica de Sef Serviciu – Serviciul ordine si liniste publica-paza-interventie, din cadrul Directiei Politia Locala:

 

1. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

3. Legea nr.155/2010 (republicată, actualizată) politiei locale

4. OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata

            5. HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale

 

 

2. Pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Sef Serviciu – Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat, din cadrul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat:

 

1. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

3. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, actualizata

4. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, actualizata

            5. Legea nr.287/2009 privind Codul civil (republicata, actualizata) :

- CARTEA a - III - a Despre bunuri, TITLUL I Bunurile si drepturile reale in general,      CAP.II Drepturile reale in general

- CARTEA a - III - a Despre bunuri, TITLUL III Dezmembramintele dreptului de proprietate privata, CAP.I Superficia

   
© Primaria Navodari
Our website is protected by DMC Firewall!