HARTA ORAȘULUI  

harta navodari

   

Năvodari  

 
   

Starea civilă  

INFORMARE PRIVIND EVENIMENTELE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA: 13.02.2017 – 19.02.2017

PUBLICATII CASATORII 02.2017

INFORMARE PRIVIND EVENIMENTELE DE STARE CIVILĂ  ÎNREGISTRATE   ÎN PERIOADA: 15.04.2013- 21.04.2013
   

Compartiment Agricol  

vanzare teren

   

Taxe si Impozite Locale  

taxe impozite

   

Directia economica  

indicatori

   

anunt comisie

   

situatii lunare

   

situatii trimestriale

   

Urbanism  

deszapezire

   

Anunt  

anunt 2016

   

Birou Juridic

COMISIA DE VERIFICARE PE TEREN A SUPRAFEŢELOR ŞI VECINĂTĂŢILOR TERENURILOR CE VOR FI ATRIBUITE  ÎN PROPRIETATE CONFORM ART.36 LEGEA 18/1991

 •     Matei-Sava Ramona, inspector asistent, biroul juridic
 •     Slăvitescu Valerica, referent de specialitate, registrul agricol
 •     Mitran Dumitru, arhitect şef
 •     Chioncel Mariana, consilier superior, biroul agricol
 •     Lazăr Florian, inspector debutant, compartiment corp control

COMISIA TEHNICA DE EXAMINARE, SOLUŢIONARE A CERERILOR DEPUSE ÎN BAZA LEGII 10/2001 ŞI PUNERE ÎN POSESIE ASUPRA TERENURILOR ÎN CAUZĂ

 •     Pătru Diana, secretar oraş năvodari
 •     Botaş Paul-Liviu, director executiv, dadpp
 •     Săndulescu Mariana, director executiv direcţia juridică
 •     Mitran Dumitru, arhitect şef
 •     Chioncel Mariana, consilier superior, biroul agricol
 •     Slăvitescu Valerica, referent de specialitate, registrul agricol
 •     Dinicu Constantin, şef serviciu administrativ
 •     Matei-Sava Ramona, inspector asistent, biroul juridic

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A TERENULUI AFERENT LOCUINŢEI ŞI ANEXELOR GOSPODĂREŞTI-CONFORM ART.36 LEGEA 18/1991

 1.     cererea petentului/petenţilor
 2.     acte de identitate petent/petenţi
 3.     adeverinţă eliberată de registrul agricol al primariei navodari
 4.     certificat fiscal eliberat de directia economica a primariei navodari
 5.     schiţă cadastrală verificată de ocpi
 6.     actul de proprietate al locuinţei sau orice alt act din care reiese că terenul a fost atribuit în folosinţă pentru construcţie locuinţă
 7.     declaraţia vecinilor din care să rezulte că nu le-a fost afectată proprietatea
 8.     procură de reprezentare a petentului/petenţilor dacă este cazul

(se atribuie în proprietate suprafaţa prevăzută în actul iniţial prin care s-a atribuit terenul in folosintă)

ACTE NECESARE PUNERII ÎN POSESIE ASUPRA TERENURILOR ATRIBUITE CONFORM LEGII 10/2001

 1.     actele de identitate ale petentului/petenţilor
 2.     dispoziţia prin care s-a atribuit terenul conform legii 10/2001
 3.     plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate
 4.     procură de reprezentare a petentului/petenţilor atunci cand este cazul

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI-CONSTRUCTIE, SI A PROCESULUI-VERBAL DE IDENTIFICARE A ACESTUIA

 1. solicitare scrisa privind eliberarea Certificatului de atestarea dreptului de proprietate asupra imobilelor-constructii si a procesului-verbal de identificare a imobilului-constructie;
 2. dovada dreptului de proprietate asupra terenului (xerocopie);
 3. autorizatia de construire, daca este cazul (xerocopie);
 4. planul de situatie actualizat al imobilului (original);
 5. adeverinta privind evidenta in Registrele Agricole ale Primariei Navodari (original);
 6. actele de stare civila ale solicitantilor(xerocopie).
   
© Primaria Navodari
Our website is protected by DMC Firewall!